zsk@gic.kz

Жүктерді сақтандыру

Біздің компания ауылшаруашылығы өнімдерін

өндірушілерге ең ыңғайлы қорғау түрін таңдап алу мүмкіншілігін береді:

  • қатер санаты бойынша жүкті сақтандыру — «Жоғалту»;
  • қатер санаты бойынша жүкті сақтандыру — «Жойылу»;
  • қатер санаты бойынша жүкті сақтандыру — «Зақымдану»;
  • қатер санаты бойынша жүкті сақтандыру — «Барлық қатерлер».

Сақтандыру сомасы

Сақтандыру келісім-шарты бойынша сақтандыру сомасының мөлшері сақтандырушы жариялаған сақтандырылатын жүктің құнына тең.

Сақтандыру сыйақысы:

  • Сақтандыруды жабуды таңдауға (қатер санаты немесе қатерлер жиынтығы);
  • Жүк сипаттамасына;
  • Сақтандыру аумағы/жүкті апару жолына;
  • Тасымалдау үшін пайдаланатын көлік түріне;
  • Әскериленген күзет пен асыра жүктеудің болуына;
  • Тасымалдаудың ұзақтығына байланысты.

Сақтандыру келісім-шартымен франшиза қарастырылуы мүмкін (шығынды төлеуге сақтандырушының/пайда алушының дербес қатысуы).